Användbart program för redovisningsbyrån som vill sköta bokföring snabbare

19 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

Kontering är något som kan ta tid, men med rätt program kan man korta ner den processen betydligt. Nu finns nämligen världens första konteringsprogram som är oberoende av både bokföringssystem och bank (men det  fungerar fortfarande med samtliga bokföringssystem). Kontera.Mindre är ett program som effektiviserar arbetet och underlättar för den som vill ha förutsättningar att lyckas med snabbare bokföring.

Ett program som kommer ihåg väldigt mycket

Kontera.Mindre är ett program som automatiskt kommer ihåg konteringen. Detta program skiljer sig från andra program som i regel använder AI som inlärning, eftersom det istället kommer ihåg tidigare konteringar individuellt för varje klient.

Det går dessutom att välja beskrivningstext på konteringen ända ner på klient-nivå, så att man slipper skriva in beskrivning på varje kontering. Det är något som dessutom är guld värt om det sker personalbyte eftersom företaget fortfarande får en mycket enhetlig bokföring. 

Ge de anställda mer frihet utan att det ska behöva gå ut över arbetet

Kontera.Mindre kan installeras på ett valfritt antal datorer och alla användare har samma inloggning. Det gör att man kan sköta konteringen oavsett var man befinner sig så länge man har en dator med Kontera.Mindres program installerat. Det är helt perfekt eftersom många fortfarande vill kunna arbeta hemifrån åtminstone någon dag per vecka. Kontera.Mindre erbjuder helt enkelt mer flexibilitet på arbetsplatsen, något som kan göra de anställda extra nöjda.

Ett program som kan hantera det mesta

Kontera.Mindre programmet kommer alltid ihåg, vare sig byrån har klienter med enkla konteringar med endast ett motkonto eller om klienterna har svårare konteringar såsom leasing och lån. Kontera.Mindre kommer till exempel ihåg om det ska vara halv moms på leasingen, en fast bankavgift eller serviceavgift.

Programmet är byggt för att det ska vara möjligt att anpassa nästan allt till respektive klient. Bland annat så kan man anpassa förinställda konteringsuppgifter och tillhörande snabb-knappar, räkenskapsår, verifikationsserie, klientansvarig med mera.

Fler nyheter