Efterlevandeskydd: För en tryggare framtid

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Förlusten av en närstående är en enorm sorg och kris för de efterlevande. Men den emotionella smärtan kan ledsagas av ekonomiska bekymmer om inte rätt skyddsåtgärder är på plats. Efterlevandeskydd är en viktig försäkringsåtgärd som kan ge finansiell trygghet i en oerhört svår tid. I denna artikel utforskar vi innebörden av efterlevandeskydd, dess olika former samt dess betydelse för efterlevande partners, barn och andra anhöriga.

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är en försäkring eller en förmån som syftar till att ge ekonomiskt skydd till den försäkrades anhöriga vid dödsfall. Skyddet kan utformas på olika sätt och ingå i till exempel livförsäkringar, tjänstepensionsavtal eller som en fristående produkt. Målsättningen är densamma att säkra de efterlevandes ekonomi. Behovet av efterlevandeskydd beror på flera faktorer, som familjens sammansättning, befintliga tillgångar och skulder, livsstil och inte minst den avlidnes inkomst som ofta är grundläggande för hushållets ekonomi. Genom att teckna ett efterlevandeskydd kan du skapa en ekonomisk trygghet för dina närstående om du skulle gå bort.

efterlevandeskydd

Olika typer av efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd kan se olika ut baserat på vem som erbjuder det och i vilket sammanhang det tecknas. Nedan följer några vanliga typer av efterlevandeskydd:

Livförsäkring

En livförsäkring ger en utbetalning till de efterlevande vid försäkringstagarens död. Försäkringssumman och villkoren kan variera, men gemensamt är att försäkringen kan utgöra en viktig grundtrygghet.

Tjänstepension med efterlevandeskydd

Många arbetsgivare erbjuder tjänstepension med efterlevandeskydd. Detta innebär att en del av pensionen som den avlidne skulle ha fått betalas ut till de anhöriga, ofta i form av en månatlig pension.

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som kan tecknas i samband med tjänstepensionen. Den ger de efterlevande en månatlig utbetalning under en bestämd period för att hjälpa familjen att bibehålla sin levnadsstandard efter ett dödsfall.

Särskild efterlevandeförsäkring

Det finns även specialiserade efterlevandeförsäkringar som kan tecknas för att skydda de anhöriga. Dessa kan vara speciellt utformade för att täcka skulder eller ge stöd under en längre tid.

Betalningsmottagare och skatteeffekter

När man överväger att teckna ett efterlevandeskydd, är det viktigt att noggrant definiera vem eller vilka som ska vara förmånstagare de som kommer att motta utbetalningarna. Valet bör baseras på familjens behov och önskemål, och kan innebära livspartner, barn eller kanske andra personer som står en nära. Det är även viktigt att förstå skatteeffekterna av efterlevandeskydd. I Sverige är exempelvis livförsäkringsutbetalningar skattefria för mottagaren, vilket innebär att de efterlevande inte behöver betala inkomstskatt på de pengar de får från försäkringen. För tjänstepensioner och andra former av utbetalning kan andra regler gälla, och det kan vara klokt att rådgöra med en ekonomisk rådgivare eller jurist för att optimera skatteeffekterna.

Fler nyheter