Ett minireningsverk kan ge rent dricksvatten

13 juni 2022 Lily Hansen

editorial

Att ha tillgång till rent dricksvatten borde vara en rättighet för alla människor i världen. Tyvärr är det inte så idag. Brist på rent vatten och dålig hygien till följd av detta leder varje år till att 4 miljoner människor dör. Så ser situationen ut trots att det faktiskt finns teknik som skulle kunna tillgodose alla människor med rent vatten. 

Det finns många olika lösningar för att rena vatten, som skulle kunna användas på olika platser beroende på de lokala förutsättningarna. En lösning är att använda ett minireningsverk som renar vattnet från slam och biologiska föroreningar. Ett sådant reningsverk kan rena vattnet från över 95 % av de biologiska föroreningarna, och även kraftigt reducera förekomsten av kväve och fosfor i vattnet.

 

minireningsverk

 

Ett minireningsverk är tillförlitligt

Minireningsverk finns i flera olika storlekar, beroende på hur många personer eller hushåll som ska försörjas med dricksvatten. I reningsverket finns ett flertal kamrar där slammet rör sig med självfall. Genom lufttillförsel bringas vattnet i cirkulation och renas samtidigt. Hela anläggningen är mycket tillförlitlig med låga driftskostnader, tack vare att den inte har några rörliga delar. 

Tänk om alla pengar som läggs på världskonflikter istället hade lagts på sådana minireningsverk till alla människor som behöver rent vatten. Tyvärr känns det ju knappast troligt att det kommer att hända inom den närmsta framtiden. Tanken är och förblir en utopi. Det är sorgligt men sant.

Tacksamhet över rent vatten

Vad alla i Sverige borde göra är dock att vara tacksamma över det fantastiskt rena kommunala vattnet. Det är något alla använder dagligen utan att man kanske ens reflekterar över det. Inte ens på platser där det inte finns kommunalt vatten är det ett problem att få rent dricksvatten. Den typ av minireningsverk som diskuterats här kan nämligen användas även för till exempel fritidshus. Det är något att vara mycket tacksam över.

Fler nyheter