Gör geoteknisk undersökning för att säkerställa att huset får den bästa tänkbara grunden

12 februari 2022 Cecilia Olsson

Utan en bra husgrund så har man helt enkelt inget bra hus. En bostad ska kunna vila tryggt på en bra grund så att den kan hålla sig i gott skick i många år framöver. Grunden är i sin tur beroende av marken som finns under den som kan se ut på många olika sätt. Genom att noggrant undersöka marken som huset ska stå på så kan man komma fram till vilken grund som är den bästa samt om det krävs några åtgärder för att stabilisera marken på tomten för att kunna bygga det man önskar. 

En geoteknisk undersökning kan ge de svar man behöver

För att få reda på vilken husgrund som är mest lämplig så beställer man en geoteknisk undersökning. Många gånger kan detta vara ett krav för att man ska kunna få bygglov på platsen. Vid en geoteknisk undersökning så samlar man in information om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Genom att analysera alla data som samlas in kan man sedan komma fram till vilken grund som passar bäst till det aktuella byggprojektet på den aktuella marken. 

Geoteknisk undersökning

Vilka kan man vända sig till för att få en geoteknisk undersökning genomförd?

Om man är i behov av en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. De utför noggranna markundersökningar där de samlar viktig information som sedan analyseras och samlas i en rapport där man bland annat får förslag till grundläggningslösning. Genom att följa rekommendationerna man får så kan huset vila tryggt på den bästa grunden. 

Samlad kompetens ger korrekta resultat 

Geogrunds ambition är att alltid göra ett effektivt och noggrant arbete. För att säkerställa högsta kvalitet och bästa tänkbara kompetens så samarbetar de med flera specialister inom bland annat miljö, grundförstärkningar och geokonstruktioner samt anlitar professionella laboratorier för analyser. Det gör att man får de bästa förutsättningarna att välja den lämpligaste och tryggaste grundläggningslösningen.

Fler nyheter