Inom bygg är stålkonstruktioner avgörande

27 november 2021 jonas olsson

editorial

Konstruktioner i stål inom byggbranschen fyller flera olika funktioner. Det kan vara för att förstärka partier i ett bygge och därmed av säkerhetsskäl. En annan anledning kan vara att stålkonstruktioner är mer estetiska.

Moderna fastigheter och så även bostäder har ofta stora glaspartier. För att göra konstruktionen estetiskt tilltalande kan stål användas i kombination med glaspartier. Då krävs det stålkonstruktioner som har speciella egenskaper. Många gånger görs dessa av en smed med specialistkompetens.

Boverket har regler kring bärförmåga och stålkonstruktioner som används vid byggen har höga krav på bärförmåga. Det inkluderar även stadga och beständighet. Därför är det extra viktigt att anlita företag som är specialiserade på konstruktioner för byggbranschen.

 

Nationella krav och EU-krav på stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner, och andra konstruktioner som används vid byggnation av bostäder eller andra typer av fastigheter har många krav. Det finns krav som sätts nationellt men det finns även eurokoder som utgår från nationella val.

Eurokoder bestäms inom Europa, därefter väljs sedan nationellt vilka som ska användas. Målet med att använda eurokoder för bärande konstruktioner är att byggnationer ska bli säkrare. Därför ställs det krav på att stålkonstruktioner som ska användas inom vissa typer av byggen har rätt eurokoder, vilket kan granskas.

 

image

 

Stora krav på producenter av stålkonstruktioner

Som producent av stålkonstruktioner till byggen krävs stor kunskap i lagar, regler och krav. Det gäller även vid specialbeställningar. Som beställare finns det därför anledning att hela tiden vända sig till experter på byggkonstruktioner.

När det kommer till stålkonstruktioner kan även producenter vara med och montera delar på plats. Detta för att det krävs speciell kunskap som bara finns inom företaget. Certifieringen är viktig, framför allt om svetsning sker.

Här bör beställaren kontrollera vilka certifieringar som finns. Det går att begära att de som arbetar med stålkonstruktioner uppfyller krav från både Boverket och krav som ställs på svetsarprövade svetsare.

Fler nyheter