Stockholms nya övervakningssystem

07 november 2022 Helen Johansson

Automatiserat övervakningssystem

I ett försök att öka säkerheten har Stockholms stad infört ett nytt övervakningssystem som använder AI-drivna kameror för att övervaka trafiken och upptäcka brott. Kamerorna placeras i områden med hög trafik och övervakas av ett centralt kontrollrum. Det här blogginlägget ger dig en översikt över det nya systemet och hur det kommer att påverka livet i Stockholm.

image

 

Ett viktigt system för att hålla staden säker

Det första du behöver veta om det nya övervakningssystemet är att det är helt automatiserat. Kamerorna drivs av AI, vilket innebär att de kan arbeta 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan utan någon mänsklig inblandning. AI:n lär sig hela tiden och blir bättre på att upptäcka brott, så systemet kommer bara att bli effektivare med tiden.

En annan anledning till att detta system är så användbart är att det kan övervaka flera områden samtidigt. Det centrala kontrollrummet kommer att ha en direktsändning av alla kamerabilder, så att de kan hålla ett öga på allt som händer i staden. På så sätt kan de snabbt reagera på eventuella incidenter som inträffar.

Naturligtvis är vissa människor oroliga för integriteten med detta nya system. Staden har dock försäkrat invånarna om att allt material kommer att vara kraftigt krypterat och lagras på ett säkert sätt. Endast behörig personal kommer att ha tillgång till filmerna och de kommer endast att användas för brottsbekämpande ändamål.

Det nya övervakningssystemet i Stockholm är ett viktigt steg för att hålla staden säker. De AI-drivna kamerorna kommer att kunna upptäcka brott snabbt och effektivt, och det centrala kontrollrummet kommer att kunna reagera snabbt på eventuella incidenter som inträffar. Även om vissa människor är oroliga för integriteten har staden vidtagit åtgärder för att se till att all data kommer att lagras på ett säkert sätt och att endast behörig personal kommer att få tillgång till den. Så där har du det, nu vet du mer om kameraövervakning i Stockholm.

Fler nyheter